Kutipan

Abdullah bin Amru ibnul Ash berkata, “Rasulullah berkata kepadaku,

‘Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti Fulan. Ia dahulu biasa mengerjakan shalat malam, lalu meninggalkan shalat malam itu.’ “

Rujukan: Ringkasan Shahih Bukhari
Oleh : Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Kitab Tahajud

Makruh Meninggalkan Shalat di Waktu Malam bagi Orang yang Sudah Biasa Mengerjakannya

By Abu Muhammad bin Saleh Posted in Fikih